Dự án kêu gọi đầu tư
LĨNH VỰC HẠ TẦNG, CÔNG NGHIỆP

LĨNH VỰC HẠ TẦNG, CÔNG NGHIỆP

1. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH

Địa điểm dự án Xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án 350 ha
Tổng mức đầu tư: 1.050 tỷ VNĐ ≈ 58 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Minh và BQL các Khu công nghiệp

2. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN AN HƯNG

Địa điểm dự án: Xã Tân An Thạnh -Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 550 ha
Tổng mức đầu tư: 1.260 tỷ VNĐ ≈ 65 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Tân và Ban quản lý các Khu công nghiệp

3. KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN

Địa điểm dự án: Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 700 ha
Tổng mức đầu tư: 2.100 tỷ VNĐ ≈ 116 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Tân và Ban quản lý các Khu công nghiệp

4. KHU CÔNG NGHIỆP AN ĐỊNH

Địa điểm dự án: Xã An Phước, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 200 ha
Tổng mức đầu tư: 600 tỷ VNĐ ≈ 33 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Mang Thít và Ban quản lý các Khu công nghiệp

5. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN – TTCN TRƯỜNG AN

Địa điểm dự án: Xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 70 ha
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ VNĐ ≈ 17 triệu USD 
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND thành phố Vĩnh Long

6. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN MỸ LỢI

Địa điểm dự án: Xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50 ha
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ VNĐ ≈ 10 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND dân huyện Trà Ôn

7. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN VĨNH THÀNH

Địa điểm dự án: Ấp Vĩnh Thành (QL54), Xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 60 ha
Tổng mức đầu tư: 270 tỷ VNĐ ≈ 15 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND dân huyện Trà Ôn

8. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHÚ NINH

Địa điểm dự án: Ấp Phú Ninh (QL1A), Xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 48 ha
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ VNĐ ≈ 10 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Tam Bình

9. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN ẤP IB

Địa điểm dự án: Ấp Nhất B (ĐT903), xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 24.4 ha
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ ≈ 6 triệu USD 
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Mang Thít

10. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHƯỚC TRƯỜNG

Địa điểm dự án: Ấp Phước Trường, Xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50 ha
Tổng mức đầu tư: 140 tỷ VNĐ ≈ 8 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Vũng Liêm

11. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN, RAU, CỦ, QUẢ XUẤT KHẨU

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10.000-15.000 tấn/năm
Tổng mức đầu tư: 130 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

12. KHO LẠNH LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN SAU THU HOẠCH

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 200.000 tấn sản phẩm các loại/năm
Tổng mức đầu tư: 200 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

13. DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ MÁY VI TÍNH

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 
- 3 triệu linh các loại/năm
- 800.000 máy tính /năm
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

14. NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA KỸ THUẬT CAO

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50.000-100.000 tấn sp/năm
Tổng mức đầu tư: 145 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

15. NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 1-2 triệu tấn sp/năm
Tổng mức đầu tư: 170 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

16. NHÀ MÁY SẢN XUẤT DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 2 triệu công cụ, dụng cụ các loại/năm
Tổng mức đầu tư: 50 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Ảnh đẹp Vĩnh Long

Bản đồ

Video clip

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Hôm nay: 573
Trong tuần: 5642
Trong tháng: 17182
Tất cả: 98385