Tin tức
Tiểu ban Tuyên truyền – Tổ chức sự kiện họp triển khai kế hoạch phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018

Chiều ngày 22/01/2018, Tiểu ban Tuyên truyền – Tổ chức sự kiện đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018. Chủ trì buổi họp là ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Tiểu ban, cùng sự tham dự của các thành viên và Tổ giúp việc. Hoạt động tuyên truyền nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển; các cơ hội đầu tư, các dự án trọng điểm; các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Long đến các tổ chức, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước để tìm hiểu, tiếp cận, tiến tới xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tạo điều kiện để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ trao đổi về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, tìm giải pháp phù hợp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư gặp gỡ, thiết lập mối quan hệ, liên kết hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để đạt được mục đích, cần tập trung vào 05 nội dung tuyên truyền chính, như sau:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị;

- Tuyên truyền chủ trương, cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; các chương trình, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, du lịch và cập nhật các thông tin mới về các dịch vụ;

- Tuyên truyền về các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong thời gian tiếp theo; các nhà đầu tư và các hạng mục đầu tư vào Vĩnh Long;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các địa phương nhằm thấy rõ hiệu quả và lợi ích của thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như trách nhiệm thu hút, vận động các nhà đầu tư.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên báo đài trung ương và địa phương; tổ chức họp báo; tuyên truyền, cổ động trực quan; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tham quan các điểm du lịch của Vĩnh Long; Trưng bày, triển lãm giới thiệu bản đồ quy hoạch, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh. 

Sau khi các thành viên đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, ông Lữ Quang Ngời kết luận chỉ đạo Thường trực Tiểu ban hoàn chỉnh và cụ thể hóa Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có số điện thoại liên lạc; kết hợp nội dung hội nghị xúc tiến đầu tư để thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và doanh nghiệp nắm bắt được thông tin đầy đủ.

 

M.T.L (TTXTĐT&HTDN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Ảnh đẹp Vĩnh Long

Bản đồ

Video clip

Thông tin truy cập

Đang xem: 19
Hôm nay: 584
Trong tuần: 5653
Trong tháng: 17193
Tất cả: 98396